Cách Định Khoản Hoạch Toán Các Loại Thuế

 

Kế Toán Hà Nội xin được hướng dẫn các bạn kế toán mới vào nghề cách định khoản hoạch toán các loại Thuế

1. Định khoản Thuế môn bài:


a. Tính thuế môn bài vào phí:
Nợ TK 642

     Có TK 3338

b. Chi nộp thuế môn bài
Nợ TK 3338

     Có TK 111,112

(Thuế môn bài thì không còn số dư)


2. Định khoản Thuế giá trị gia tăng


Trong kỳ, mua hàng hóa, tài sản…

Nợ TK 156,211,...
Nợ TK 133
      Có TK 111,112,331.

Doanh thu trong kỳ:
Nợ TK 111/112/131
     Có TK 511
     Có TK 3331

Cuối kỳ bạn kết chuyển 133 sang 3331, nếu 3331 còn số dư thì bạn nộp thuế GTGT, bút toán:
Nợ TK 3331: số chênh lệch giữa 133 và 3331
Có TK 111/112: nộp thuế.

Nếu 3331 không đủ để bù trừ cho 133 thì bạn chuyển số dư của 133 sang kỳ sau để khấu trừ tiếp.


3. Định khoản Thuế TNDN tạm nộp

Nợ TK 821

Có TK 111,112

Cuối năm, trên bảng cân đối kế toán thì nếu 1331 còn số dư thì bạn để bên Nợ, nếu 3331 còn số dư thì để bên Có.

821 thì bạn làm bút toán kết chuyển vào 911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, vì vậy sẽ không còn số dư. Số liệu của 821 bạn chỉ theo dõi vào BCKQKD thôi, chứ trên BCĐKT không có theo dõi.

Công ty kế toán Hà Nội

           Dạy học làm kế toán Thuế thực tế

Mr Thật: 0989.233.284

 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in