Tìm hiểu về thuế Thu nhập cá nhân

 

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào những người có thu nhập cao, bao gồm công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập, cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn ở Việt Nam có thu nhập và người nước ngoài có thu nhập tại Việt Nam.

Mục đích của việc thu thuế TNCN:

+ Góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước

+ Góp phần thực hiện công bằng xã hội

Kê khai – nộp thuế TNCN:

Hàng tháng kế toán Thuế phải nộp tờ khai cho cơ quan thuế và nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước chậm nhất vào ngày 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh thu nhập.

Thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân thuộc sự quản lý của cơ quan chi trả thu nhập; cá nhân có ký hợp đồng lao động ổn định (không xác định thời hạn) và các trường hợp ký hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động thời vụ.

Thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế luỹ tiến từng phần đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân thuộc sự quản lý của cơ quan chi trả thu nhập; cá nhân có ký hợp đồng lao động ổn định (không xác định thời hạn) và các trường hợp ký hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động thời vụ.

Đối với khoản chi trả thu nhập cho cá nhân là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam thì cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế và lập tờ khai theo mẫu

Đối với thu nhập không thường xuyên: Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập không thường xuyên nộp cho từng lần phát sinh thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập thực hiện khấu trừ tiền thuế và cấp biên lai thuế khi chi trả cho người có thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm lập tờ khai nộp thuế thu nhập không thường xuyên theo mẫu của tháng phát sinh thu nhập về số người, số thu nhập, số tiền thuế đã khấu trừ, số tiền thù lao được hưởng, số tiền thuế phải nộp ngân sách nhà nước.

  • Cách tính thuế thu nhâp cá nhân:

- Thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất

Chi tiết cách tính thuế TNCN kế toán xem tại đây: cách tính thuế thu nhập cá nhân 2013

Quyết toán thuế TNCN

Xem chi tiết tại đây : cách quyết toán thuế TNCN

Lịch nộp các loại báo cáo liên quan đến thuế TNCN như sau:

Ngày 20 hàng tháng: nộp tờ khai thuế TNCN thường xuyên.

Ngày 30 của các tháng 1, 4, 7, 10 : nộp tờ khai thuế TNCN quý, và tiền thuế TNCN quý.

Ngày 30 tháng 3 : nộp Báo cáo quyết toán thuế TNCN năm.

 

Công ty kế toán Hà Nội - Web: ketoancanbiet.com

            Dạy làm kế toán thuế thực tế

Mr Hoàng: 0986.394.596

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in