Tỷ lệ trích nộp bảo hiểm mới nhất năm 2013 các khoản trích theo lương

 

Tỷ lệ các khoản trích theo lương bao gồm Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và Kinh phí công đoàn (KPCĐ). Tỷ lệ trích đối với doanh nghiệp (DN) đóng góp được đưa vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ và người lao động (NLĐ) đóng góp thường được trừ vào lương như sau: 

>> Xem thêm: Lớp học kế toán tổng hợp thực hành thực tế

Tỷ lệ các khoản trích theo lương áp dụng trong năm 2013

Các khoản trích theo lương

DN (%)

NLĐ (%)

Cộng (%)

1. BHXH

17

7

24

2. BHYT

3

1,5

4,5

3. BHTN

1

1

2

4. KPCĐ

2

 

2

Cộng (%)

23

9,5

32,5

 

Chú ý: từ năm 2014 trở về sau Tỷ lệ các khoản trích theo lương thây đổi như sau:

Các khoản trích theo lương

DN (%)

NLĐ (%)

Cộng (%)

1. BHXH

18

8

26

2. BHYT

3

1,5

4,5

3. BHTN

1

1

2

4. KPCĐ

2

 

2

Cộng (%)

24

10,5

34,5

 

Kế toán Hà Nội –  Web: ketoancanbiet.com

          Học thực hành kế toán tổng hợp thực tế

Mr Hoàng: 0986.394.596 

Về đầu trang   Về trang trước   Bản in